stefanhurtig.se - säg som det är!

072 204 7915
stefan@stefanhurtig.se  

Välkommen till STEFAN HURTIG

Samtalsterapi och relationsterapi

Välkommen till ett tryggt rum där vi tillsammans utforskar var du kommer ifrån, din innersta vilja och i vilken riktning du vill ta dig vidare.

Kanske finns det en längtan efter kontakt med något mer genuint och äkta. Vi behöver förstå oss själva innan vi kan göra medvetna val som leder oss mot det vi vill.

Med värme, nyfikenhet och empati hjälps vi åt att förstå mer av oss själva och våra olika delar. Vi har alla en folkhop i oss som är mer eller mindre hjälpsamma i olika situationer och ibland drar åt olika håll. Allas vår strävan är att gå från splittring till enhet och balans.

Jag är övertygad om att nyckeln till vår frihet ligger i självkännedom. Vi behöver synliggöra och medvetandegöra de mönster och roller vi så lätt fastnar i och styrs av. Långsamt släpper vi taget om "där och då". "Här och nu" intar dess plats. Vi blir närvarande och mer fria.

Mejla eller ring 072 204 7915 för ett första möte och samtal.

Mer om mig

Jag är utbildad samtalsterapeut vid HumaNova i Stockholm och har en utbildning i integrativ psykoterapi (s.k. steg-1 kompetens), där metoder från bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT), Acceptans Commitment Therapy och Schematerapi integrerats. 

Jag går regelbundet i handledning, och vidareutbildar mig fortlöpande. Jag har tystnadsplikt och har förbundit mig att arbeta under Psykosyntesförbundets etiska regler. Jag är ansvarsförsäkrad och har f-skattsedel.

I över 20 år har jag jobbat med människors utveckling. Som lärare i idrott och hälsa och språkutveckling har mitt intresse mer och mer inriktats till att utforska vårt mänskliga psyke och och vår känslomässiga prägling. Ett jobb som numer finns kvar på deltid en stund till.

Vi ses!

Jag tar emot mina klienter på Södermalm i Stockholm. Jag föredrar det fysiska mötet, men kan såklart ses digitalt om du inte har möjlighet att komma till rummet.

Du når mig på stefanhurtig@hotmail.com eller på 072 204 7915

Var nyfiken och bli medveten om dig själv, innan du tar in andras tyckande och tänkande om hur vill leva ditt liv.

 • Vilka är dina behov?
 • Vilka värden är viktiga för dig?
 • Är du den du vill vara, eller jobbar du hårt på att "passa in"?
 • Har du balans mellan att vara och att göra?
 • Behöver du se dig själv med lite snällare ögon?
 • Har du tillit till dig själv och andra?
 • Finns det saker som hindrar dig i din strävan?
 • Hur sätter du gränser när andra kliver på/över?
 • Vad säger din kropp om hur du mår?
 • Är du i kontakt med dina känslor? Hur hanterar du jobbiga känslor? (skam, skuld, ilska, sorg, rädsla, avsky)
 • Har du automatiska tankar som snurrar och är svåra att hantera?
 • Vad vill du bidra med i denna världen?
Att bli nyfiken på sig själv är inte egoistiskt - det är viktigt! 
Superscript

Blockets titel

Detta är en blockbeskrivning. Klicka och skriv text för att ändra beskrivningen, eller ersätt den med ditt eget innehåll.
Dag 1

Skriv in ditt datum

10:00

Första sessionen

Talarens namn

12:00

Lunch

Kaffe och kakor

13:00

Andra sessionen

Talarens namn

15:00

Tredje sessionen

Talarens namn

17:00

Fjärde sessionen

Talarens namn

Dag 1

Skriv in ditt datum

10:00

Första sessionen

Talarens namn

12:00

Lunch

Kaffe och kakor

13:00

Andra sessionen

Talarens namn

15:00

Tredje sessionen

Talarens namn

17:00

Fjärde sessionen

Talarens namn

Superscript

Blockets titel

Detta är en blockbeskrivning. Klicka och skriv text för att ändra beskrivningen, eller ersätt den med ditt eget innehåll.
Namn E-post Meddelande Skicka in